Ancestor Soup
  • Home
  • /
  • Territorial Expansion

Kiinteistöhuollon hankinta taloyhtiölle

Aiheesta on olemassa monia esityksiä täällä netissä ja miltei kaikissa esitetään seitsemänvaiheinen hankintaprosessi, joka alkaa taloyhtiön tietojen päivittämisestä sekä tarpeiden selvittämisestä ja päättyy sopimuksen seurantaan ja arviointiin. Yleisesti on kirjoituksissa todettu tosiasiaksi se, että yhtiöiden hallituksilta puuttuu juridinen ja tekninen osaaminen palveluiden hankinnassa ja se osa jää isännöitsijän tehtäväksi.

Mikäli tilanne on näin, niin tilanne on aivan hyvä ja oikein, sillä isännöitsijän tehtäviin kuuluu toimia taloyhtiön tietovarastona näissä asioissa. Markkinoilla on toki yhtiöitä, joiden hallituksilla löytyy osaamista vaikka mihin mutta yritän pysyä tässä asiassa perustasolla. En puutu itse tarjouspyynnön tekniseen ja juridiseen suunnitteluun tai sen käsittelyyn, sillä siihen löytyy neuvoja jo tarpeeksi vaan yritän paneutua asiaan sopimusten kaupallis-inhimillisellä tasolla.

Kiinteistöhuollon hankkimisessa taloyhtiölle tärkein asia taloyhtiön kannalta on rehellinen huoltotarpeiden selvittäminen. Tällä en tarkoita listausta huoltotöistä, joka on olemassa jo huoltokirjassa, vanhemmissa jo noudatetuissa huolto-ohjelmissa, tai tarjouksen liitteenä olevassa työlistassa, vaan niistä piilotarpeista joiden tekemättömyyden tai huonon työnlaadun vuoksi yhtiö voi joutua vaihtamaan huoltotoimittajaa. Hyvän huoltopalvelun voit löytää kiinteistöhuolto Espoo:lta.

Yleensä kaikkialla keskitytään sopimusten teossa niiden juridiseen tekemiseen, jolloin vähemmälle huomiolle jää itse työympäristö sekä sen vaatteet, niin huollon työprosessien, kuin taloyhtiön tarpeiden osalta. Huoltoyhtiö käy paikanpäällä ja noteeraa kyllä kaikki ympäristön erikoisuudet, ja ne otetaan hinnoittelussa huomioon, mutta useimmiten unohtuu keskustella siitä mikä olisi taloyhtiön oma painotus ja tärkeysjärjestys kyseisten toimien tekemiselle puhumattakaan siitä, miten yhtiö haluaisi itse työn tehtäväksi. Kyseiset asiat on voitava tuoda rehellisesti esiin ennen sopimuksen tekemistä, jotta molempien osapuolien tilanne ja mahdollisuudet saada hyvä sopimus tulee selväksi.

Itse näen pahimpana sopimusten kaataja juuri sen, että itse sopimukseen ja sen vaatimiin toimenpiteisiin niin tekemisen kuin prosessien osalta ei yleensä ole etsitty yhteistä näkökantaa. Taloyhtiön väki siis odottaa sopimukselta asioita tai hoitotapoja, joita huoltoyhtiö ei ole edes toimittamassa ja huoltoyhtiö taasen tekee asioita joita taloyhtiö ei tarvitse, ja asioita voidaan tehdä myös tavalla jota taloyhtiö ei lopulta kuitenkaan hyväksy. Tärkeintä on siis sen lisäksi, että sopimus on oikein laadittu, on että se on yhdessä käyty läpi ja ymmärretty mitä se pitää sisällään.

Myös kriisitilanteessa, jolloin huoltoyhtiön vaihtoa aletaan puuhamaan, tämän asian rehellinen läpikäyminen voi pelastaa tilanteen ja yhteistyö voi jatkua hedelmällisenä. Huollon vaihtamisen yhteydessä tulee aina eteen riskejä, ja huollon vaihdon kuluja, niin kadotettuna tietona, kuin asioiden uusien tekijöiden oppimisen viemänä aikana.

Talvi on yleensä se aika, jolloin sopimusten toimivuus testataan. On tilanteita joissa työn raja-alueita, tai työtapoja ei ole sovittu, joten auraaja ei ota lapiota käteensä ja siivoa esim. portaita, tai on alueita joita yhtiö haluaisi muuten tehtävän käsitöinä. Mitkä työt tehdään ensin kun myrskyää ja mikä on yleensäkin huoltoyhtiön valmius toimia ruuhkatilanteissa. Kukaan ei ole hankkinut itselleen omaa 24/h huoltomiestä, joten tulee ottaa huomioon, että ruuhka aiheuttaa aina työjonoa. Nämä tilanteet tulee siis keskustella ja sopia jo etukäteen sopimusta tehdessä.

Toiminnallisissa asioissa tulee siis jo hankittaessa huomioida, että huoltoyhtiön resurssit vastaavat taloyhtiön koon ja huoltotarpeen mukaisia vaateita jo sopimuksen tekohetkellä, sekä ottaa huomioon että huolto on ehdottomasti niitä palveluita joissa pienin hinta alussa tarkoittaa melkein aina luistoa jossain kohtaa palveluketjua. Vanha sananlasku on tässä paikallaan että ”sitä saa mitä tilaa”. Asiansa tunteva isännöitsijä kyllä haistaa tällaiset tilanteet, joten kun perushommat yhtiön kanssa on tehty huolella, on valinta turvallista.

Uusissa yhtiöissä, jotka hankkivat palvelua ensimmäistä kertaa, ollaan toki enemmän puhtaan perusprosessin varassa, sillä yhtiön tarpeet ja huoltokäytännöt ovat vielä tuntemattomia niin osakkaille kuin isännöitsijälle. Uusille yhtiöille kuitenkin kertyy ajan myötä tarvittava tieto jatkon osalta, ja silloin sitä tietoa voi, ja kannattaa hyödyntää edellä mainituilla tavoilla.

Teksti: Juhani Hujanen, Isännöitsijä, BBA, AIT, IAT…

Brief introduction to pipe renovation in Finland

Pipe renovation step by step:

Over the next couple of years, pipeline renovations will affect more than a million Finns. Refinishing pipes is a normal maintenance of the property. It is also common to refinish bathrooms. In addition to the nicer looking bathrooms and fully working homes, the energy efficiency and living comfort of the property can be improved. There is a lot of variation. What works for one house or apartment does not necessarily go to another and so on.. On this page, we are going through the progress of pipe renovation in different kinds of houses, especially from the point of view of a resident.

The pipe fracture is divided into four phases. They are:

1) Preparation
2) Planning
3) Implementation
4) Time after the renovation

1. Preparatory phase

Removing the tubes is a necessity because the pipes are almost always worn out. When the pipes are weak and leakage will begin to accumulate. When the water and drainage system is restored or renewed on time, the damage is avoided.
During the preparation phase, the housing company needs to be remodeled. This may take up to a few years, including discussions, evaluations, surveys, and share inquiries.

When is pipe removal done?
When the house is 30-50 years old.

What else does the time of pipe renovation affect the age of the house?
The condition of the washrooms and increased leaks. Therefore, it is important that you always report to the service company if you find something unusual in piping systems to get the help as fast as possible.

What do the house and board manager do at this point?
They are following the situation and starting to prepare the pipeline for the renovation when there is a need for it. The initial cause may be increased pipe leakage.

What are the studies required?
If the pipework or different tests seems to be overhauled, it is best to ask for a construction worker to do a more detailed health check on piping. The fitness study explains in detail the condition of the piping and the repair needs. On the basis of this information, the property manager and the board of directors of the housing company will estimate what the timing of the pipeline is to be taken care of how will it be implemented.

How is the final decision on the launch of a pipe renewal?
The final decision on renewal, timetable and the preliminary budget will be taken at the Annual General Meeting. An extra general meeting is often arranged for the decision making, which needs the board of directors to start project planning.
Even if it is a bit hard process to go through, it will raise the value of your home.

What is a project plan and who does it?
It is a preliminary plan for the whole pipe drain. This will determine, among other things, the content, extent, and price of the renovation.
The project plan is done by a project planner employed by the housing company. As such, you may be an HVAC professional or consultant.

How Much Does Pipe Repair Cost?
For example, a large pipe renovation of pipes, bathrooms, and electricity for a 30 square meter apartment will cost an average of about 700 euros per square meter or around 21,000 euros in the Helsinki metropolitan area.

Make sure to contact us for more information about pipe renovation!

Some common terminology of pipe renovation in Finnish:

Pipe renovation = putkiremontti

Piping = sukitus

Hybrid renovation = hybridiremontti

You can learn more those concepts in Finnish following links provided above.…

Economic And Territorial Expansion

One of the first consequences for Mexico meant living next to a much more productive and more powerful country in the process of economic and territorial expansion was the loss of about 50% of its area. The great sacrificed with the “conquest of the West” was Mexico, which in the first half of the nineteenth century did not have the adequate resources to adequately protect the vast semi-populated areas of the North that since the beginning of the century were subject to aggressive colonization by American farmers, ranchers, merchants and adventurers. In the sight of these appeared in first place Texas, a vast and rich territory equivalent to more than half of the surface of Colombia.

As early as 1829, President Jackson proposed to the Mexican government the purchase of Texas with the following arguments: “The comparatively small value for Mexico of the territory in question; its remote and disconnected situation; the disarranged condition of their businesses; the repressed and languishing state of its finances … everything contributes to pointing out and recommending to Mexico that which detaches itself from a portion of its territory that is of insufficient and problematic benefit”.

After several years of clashes with the troops of the Santa Anna regime, the American residents proclaimed the independence of Texas in March 1836. The subsequent entry of Texas into the American Union (July 1845) and the numerous border incidents between Mexican forces and Americans, made the open war between the two nations inevitable, which lasted between 1846 and 1848.

Back to Top